Over ons

Over ons

Sinds januari 2012 is de Lopikse apotheek gevestigd in het gezondheidscentrum aan het Beatrixplantsoen 1 in Lopik. Binnen het gezondheidscentrum, Medisch Centrum Lopik (MCL), werken wij nauw samen met alle in het gezondheidscentrum gevestigde zorgaanbieders. Ons team bestaat uit drie apothekers en vier gediplomeerde apotheekassistenten. Daarnaast een apotheekmedewerker en een aantal bezorgers. Het team wordt regelmatig ‘versterkt’ met leerlingen van de assistentenopleiding.

De Lopikse apotheek is een onafhankelijke, zelfstandige apotheek. De gezondheid en de zelfredzaamheid van de cliënt is onze zorg. Deze zorg zien wij als een continu proces, waarbij naast deskundigheid ook maatwerk en gemak voor de cliënt centraal staat. De Lopikse apotheek is HKZ-gecertificeerd.

Via deze website vindt u algemene informatie. Voor meer specifieke informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.Uw gezondheid, onze zorg!

Wat kunnen wij voor u betekenen?

 • verstrekken van medicijnen op recept
 • bereiden van medicijnen op maat
 • voorlichting en advies over medicijnen en zelfzorggeneesmiddelen
 • informatie geven over het inname tijdstip, werking en combinatie van medicijnen
 • adviseren over hulpmiddelen bij incontinentie en verbandstoffen
 • adviseren over noodzakelijke maatregelen bij verre reizen
 • geven van inhalatie-instructies

Tijdens de openingstijden van de apotheek kunt u aan de balie uw recept(en) aanbieden of deponeren in de receptbrievenbus.

(Herhaal)recepten via uw huisarts

Vraag uw (herhaal)recepten tijdig aan bij uw huisarts. Er is een nauwe samenwerking met de huisartsenpraktijken in Lopik. In principe geldt: als u op werkdagen 's ochtends voor 10.00 uur uw herhaalrecept aanvraagt bij de huisarts dan de staan

de medicijnen de volgende werkdag na 15.00 uur voor u klaar. 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

 • verstrekken van medicijnen op recept
 • bereiden van medicijnen op maat
 • voorlichting en advies over medicijnen en zelfzorggeneesmiddelen
 • informatie geven over het inname tijdstip, werking en combinatie van medicijnen
 • adviseren over hulpmiddelen bij incontinentie en verbandstoffen
 • adviseren over noodzakelijke maatregelen bij verre reizen
 • geven van inhalatie-instructies

Wachttijden

Wij streven ernaar u zo kort mogelijk te laten wachten. Toch zijn er belangrijke redenen waarom enige wachttijd niet voorkomen kan worden:
 • wij controleren uw recept altijd op dosering en wisselwerking
 • uw recept wordt altijd door een collega gecontroleerd om de kans op fouten zo klein mogelijk te maken
 • wij willen u graag voorzien van informatie, uitleg en advies

(Herhaal)recepten via uw huisarts

 • In principe geldt: als u op werkdagen 's ochtends voor 10.00 uur uw herhaalrecept aanvraagt bij de huisarts dan staan de medicijnen de volgende werkdag na 15.00 uur voor u klaar.
 • Vraag uw (herhaal)recepten tijdig aan bij uw huisarts. Er is een nauwe samenwerking met de huisartsenpraktijken in Lopik.
 • Wilt u er rekening mee houden dat wij medicijnen soms speciaal moeten bestellen of bereiden. Deze hebben een langere doorlooptijd.

Privacy

Wij zullen zoveel mogelijk proberen uw privacy te waarborgen. Stelt u prijs op extra privacy, vraag dan om een gesprek in onze aparte spreekruimte of maak een afspraak.

Wilt u, als u wacht enige afstand bewaren van de balie en de personen die daar op dat moment geholpen worden? Dit ter bescherming van hun privacy.

Alle apotheekmedewerkers hebben een geheimhoudingplicht. Dit betekent dat wij vertrouwelijke informatie alleen voor de dienstverlening aan u mogen gebruiken.

Huisregels

 • Cliënten gedragen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden.
 • De apotheek behoudt zich het recht voor om personen die onaanvaardbaar of aanstootgevend gedrag vertonen, of die zich niet houden aan de huisregels, te verzoeken het pand te verlaten. Agressie, geweld en intimidatie wordt in de apotheek niet geaccepteerd. Hiervan wordt aangifte gedaan bij de polit
 • n de apotheek is het een goed gebruik dat minder valide cliënten met voorrang een zitplaats krijgen.
 • In verband met privacy van de cliënten en medewerkers is het verboden om foto’s en geluids- of filmopnames te maken.
 • De apotheek is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van cliënten.
 • Medicijnen die uit de apotheek zijn geweest worden niet retour genomen.
 • Bij diefstal en vandalisme wordt aangifte gedaan bij de politie. Daarbij wordt de pleger van het misdrijf aan de politie overgedragen. In alle gevallen worden de gemaakte kosten verhaald op de pleger.
 • Folders en informatiemateriaal in de wachtruimte kunt u gratis meenemen. Bij onduidelijkheid informeert u bij één van onze medewerkers.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van onze BHV-er of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • Roken is niet toegestaan. Dit geldt ook voor de e-sigaret.
 • Mobiel bellen is alleen toegestaan indien dit voor u noodzakelijk is. Gelieve zo veel mogelijk buiten de wachtruimte te bellen.
 • Honden zijn niet toegestaan vanwege mogelijke allergieklachten van andere apotheekbezoekers. Hulphonden zijn hierop een uitzondering.
 
Lopikse Apotheek logo
Lopikse Apotheek

Copyright © Lopikse Apotheek 2024 | Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring | Verkoop- en betalingsvoorwaarden