Preventie tekst

Preventie

  • Informatie over medicijnen

www.apotheek.nl is de website van Nederland met onafhankelijke informatie over medicijnen. De site is een uitgave van de KNMP, de beroeps- en brancheorganisatie van Nederlandse apothekers. De inhoud van de medicijninformatie wordt gecontroleerd en actueel gehouden door apothekers van het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP.

  • Informatie over medicijnkosten

www.mijnmedicijnkosten.nl is de website waar uw informatie kunt opzoeken over de kosten van medicijnen en de hoogte van de vergoeding en de vergoedingsstatus van geneesmiddelen in Nederland, op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Medicijnkosten is onderdeel van Zorginstituut Nederland.

Lopikse Apotheek logo
Lopikse Apotheek

Copyright © Lopikse Apotheek 2024 | Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring | Verkoop- en betalingsvoorwaarden